مایع ضد عفونی کننده لباس دتول-Dettol حجم (1.5l)

مایع ضد عفونی کننده Dettol یک محصول افزودنی است. این محصول Dettol یکجور مکمل برای شستوی لباس ها در دماهای پایین است.
این مایع را برای استفاده در محفظه نرم کننده لباسشویی بریزید.

در انبار موجود نمی باشد