روش ارسال سفارش

نوعتوضیحاتهزینه
ارسال آنی تهران

( 5 ساعته )

خریدهای بالای 400 هزار تومانرایگان
خریدهای پایین تر از 400 هزار تومانهزینه با مشتری
ارسال نرمال تهران2 تا 3 روز کاریبالای 200 هزار تومان رایگان
ارسال شهرستان

( 2 تا 4 روز کاری )

خریدهای بالای200هزار تومانرایگان
خریدهای پایین تر از 200 هزار تومانهزینه با مشتری
توجه : آن دسته از مشتریانی که از شهرستان خرید می کنند توجه داشته باشند که کلیه سفارشات دارای هزینه متناسب با وزن و مسافت آن در سایت اداره پست محاسبه میگردد

نکته : منظور از تهران ، شهر تهران است.

برای واریز کارت به کارت شماره کارت 6132-1059-1610-5054 بنام محمد شکرالله زاده در اختیار شما قرار دارد.